Γραφματα Οικονομικν Δεικτν

Επιλογς
τος Αναφορς:

Δεκτες Εσδων - Εξδων

Υπμνημα Δεικτν
Αυτονομας: Δηλνει την σχση των τακτικν εσδων ως προς τα συνολικ σοδα
Ανεξαρτησας: Δηλνει την σχση των ιδων εσδων ως προς τα συνολικ σοδα
Κλυψης λειτουργικο κστους: Δηλνει την σχση των ετσιων εξδων χρσης ως προς τα τακτικ σοδα
Υποχρεσεων παρελθντων οικονομικν ετν: Εκφρζει τη σχση μεταξ των υποχρεσεων παρελθντων οικονομικν ετν ως προς τα συνολικ ξοδα
Αποπληρωμ δανειακν υποχρεσεων απ τακτικ σοδα: Εκφρζει τη σχση μεταξ των δανειακν υποχρεσεων ως προς τα τακτικ σοδα

Δεκτες Ανθρωπνων πρων

Υπμνημα Δεικτν
Κστους ανθρπινου δυναμικο: Εκφρζει τη σχση των εξδων για αμοιβς και ξοδα προσωπικο ως προς τα συνολικ ξοδα
Κλυψης κστους προσωπικο: Εκφρζει τη σχση των εξδων για αμοιβς και ξοδα προσωπικο ως προς τα τακτικ σοδα

Δεκτες Επενδσεων

Υπμνημα Δεικτν
Επενδσεων: Εκφρζει τη σχση μεταξ των συνολικν επενδσεων και των συνολικν εξδων
Εξρτησης: Εκφρζει τη σχση μεταξ των συνολικν επιχορηγσεων και των συνολικν εσδων
Αυτοχρηματοδτηση Επενδσεων: Εκφρζει το ποσοστ αυτοχρηματοδτησης των επενδσεων

Δεκτες Εσδων - Εξδων αν κτοικο

: Οι δεκτες αν κτοικο υπολογζονται με βση τον πληθυσμ μνιμων κατοκων του Δμου, πως αυτς παρουσιζεται στην τελευταα απογραφ του 2011